W czasach szkolnych opiekowałam się osobami z zakłóceniami w kontaktach międzyludzkich, z niedorozwojem umysłowym. Potocznie nazywaliśmy ich „dziećmi”, ale nie było to zupełnie precyzyjne miano. Trudno bowiem powiedzieć o dziecku mając przed oczyma prawie dwu metrowego draba. Może być to kontrowersyjne w pierwszej chwili, starczy jednak chwila aby ujrzeć różność i by takie miano chociaż trochę nabrało sensu także dla osoby postronnej.

Często spotykaną chorobą u naszych chorych był autyzm ale zdarzali się pośród nich także uczestnicy u których stwierdzono tak zwany zespół Aspergera. Owa choroba uznana została za mniej dotkliwą formę autyzmu (doczytaj – oliwka.edu.pl/. Obie choroby obecnie uznane są za nieuleczalne, co nie oznacza, iż nie da się zupełnie nic zdziałać. Bardzo istotna jest wczesne rozpoznanie schorzenia, gdyż im wcześniej wdrożymy terapię, tym bardziej widoczne będą wyniki. Jak dotąd nie są znane przyczyny owych chorób, stąd wynikają kłopoty w ich rozpoznawaniu. Leczenie przebiega dwutorowo: poprzez leczenie farmakologiczne a także rehabilitację behawioralną, plus odmienne metody psychologicznej interwencji. W postępowaniach które mają na celu uspołecznianie niepełnosprawnych jacy mają wykryty zespół Aspergera mogą sprawdzić się gry dla dzieci autystycznych. Oczywiście ostateczną decyzję co do sposobów leczenia podejmuje doktor prowadzący wraz z współdziałającym psychiatrą. Ogólnie rzecz biorąc w omawianych chorobach niezwykle ważne jest ćwiczenie umiejętności społecznych. Jest to na pewno łatwiejsze kiedy rehabilitujemy dziecko cierpiące na zespół Aspergera aniżeli dziecko z autyzmem.

Gry dla dzieci autystycznych skupiają się właśnie na stymulowaniu umiejętności społecznych. Mogą polegać na przykład na uczeniu artykułowania uczuć i ich rozpoznawaniu u innych ludzi, a także na nauce odpowiedniego reagowania na postępowania innych osób. Chory na zespół Aspergera wprawdzie ma trudności z odpowiednim postępowaniem do danej sytuacji, jednakże poprzez takie odpowiednie gry dla dzieci autystycznych może sobie wykształcić właściwe scenariusze (oliwka.edu.pl/16-mowa/) postępowania w konkretnych sytuacjach. Dzięki takim grom chory poprawia wygodę własnego życia oraz stosunki z otaczającym go światem.
Tagged on: